Architekt Pavel Janák - jeho první tvůrčí období (1910-1914)
- stručný životopis

     Pavel Janák (1882-1956) studoval na pražské Vysoké škole architektury a své nadání začal naplňovat již ve třetím ročníku, kdy soutěžní prací zvítězil nad pracemi zkušených a renomovaných architektů.

     Po jednoročním studiu ve Vídni u Wagnera mají na něj největší vliv studijní cesty. Každoročně se s kolegy architekty (Gočár, Engl) nebo historiky (V.V. Štěch) vydává na cesty a nejčastěji je cílem samozřejmě Itálie.

     Základní kritické a rozumové založení Pavla Janáka je souhlasné se směrem "moderny". Svou první tvorbu velkého měřítka usměrňuje spíše logickým vklíněním svého díla do historické skutečnosti a přitom neupadá do dekorativní rozevlátosti secese.

Motto:
     Architekt chce-li dělat památky, má a musí umět pochopit starou architekturu, kterou má k životu upravit, aby rozeznal, jak ji nejšetrněji zabezpečit a kde možno do slohového organismu nejméně zasáhnou, co nejméně obětovat a co nejvíce zachovat, aby zůstala tu stále jednotnost, celek složek kultury, umění. Architekt má mít na mysli památku a sám sebe co nejméně uplatňovat. Kde již staré umění je, nevnucovat se. Práce architekta bude nejlepší, není-li ji na památce vrácené k životu - vidět.

(Architekt a památka; Architektura ČSR XIII/1952)