Architekt Pavel Janák - jeho první tvůrčí období (1910-1914)
- tendence doby

     Společenský vývoj doby se shoduje s dobou proměny liberalistického kapitalismu s koncentrací kapitálu. Tradiční formy a kompoziční principy se využily a doznívala epocha historických slohů.

      Vyhraněný projev na přelomu 19. a 20. století představovala vídeňská secese. Jeden z nejvýznamnějších evropských tvůrců a teoretiků nové architektury byl profesor vídeňské Akademie výtvarných umění Otto Wagner, který jako jeden z prvních převedl zdobnou secesi k věcné individualistické moderně. Z Vídně pronikla secese velmi záhy i do Prahy především zásluhou Bedřicha Ohmanna, druhé nejproslulejší osoby tohoto směru, jinak profesora dekorativní architektury na pražské Umělecko průmyslové škole.

      Hlavní díla české secese vytvořil Jan Kotěra, žák Wagnerův a nástupce Ohmannův na pražské umělecko průmyslové škole, který vytyčil umělecký program architektonické moderny v r. 1900. Kotěra nastolil požadavek pravdivosti a tvořivosti proti historické estetice dojmu a respektu k tradici, dále požadavek účelu proti prvotnímu zájmu o průčelí a výzdobu stavby.

        Architektonická tvorba má na zřeteli prostor a konstrukci, nikoli tvar a výzdobu.