Architekt Pavel Janák - jeho první tvůrčí období (1910-1914)
- teoretické studie

     Pavlu Janákovi se jako předstupně velkých děl vrcholu dostalo spoluprací s Janem Kotěrou významné praktické zkušenosti (objekty Jubilejní výstavy 1908).
     Důkazem stálého rozvíjení tvůrčí představy je, že jejich spolupráce netrvala dlouho. Janák se od této silné osobnosti odpoutává, aby se mohl věnovat dílům, za jejichž koncept i realizace bude odpovědný pouze veřejnosti a svému svědomí.
     Od r. 1910, kdy v časopise "Styl" publikoval článek "Od moderní architektury k architektuře", kde vyslovil přesvědčení, k němuž dospěl poznáním historických zákonitostí architektonického vývoje. Janák mluví už se zřetelným odstupem o jednoduchých geometrických tvarech a jejich holých rovných plochách. Skutečná architektura bude lépe srůstat s historickým prostředím, než dokázala wagnerovská moderna, když její krása bude spočívat v "instalované a zdramatizované rovnováze hmot".