Architekt Pavel Janák - jeho první tvůrčí období (1910-1914)
- literatura

M. Benešová: Pavel Janák; Nové prameny; 1959

P. Janák: Starobylý ráz krásného náměstí ohrožen novostavbou hotelu; Věstník Za Starou Prahu; 1912

J. Dobiáš: Dějiny Pelhřimova III/1.; Muzejní spolek; 1950

V. Lahoda: Český kubismus; Brána; 1996

K. Polesný, Zd. Wirth: Pelhřimov; Muzejní spolek; 1911

L. Švácha: Od moderny k funkcionalismu; Odeon; 1985

Švestka, Vlček, Švácha, Šlapeta: Český kubismus 1909-1925; katalog; 1991

P. Neuman, A. Kubíček, Z. Wirth: Za architektem Pavlem Janákem; Zprávy PP XVI; 1956

Q. Novotný: Jan Kotěra a jeho doba; SNKL; 1958

J. Černý: Pelhřimovská architektura 1870-1918; Vlastivědný sborník OM v Pelhřimově; 1997

R. Haas: Architektura 20. století; SPN; 1978

B. Syrový: Architektura-svědectví dob; SNTL; 1977

NTM - fond č. 85: Janák

Okresní archiv - fond: Klub Za Starou Prahu v Pelhřimově

Do elektronické podoby zpracoval AVT 2002 www.avt.wz.cz